El cost dels desplaçaments (cal preparació prèvia)

Fase de tramesa

Línia temporal del taller, amb 5 fasesSkip to current tasks
Fase de configuració
Fase de tramesa
Fase actual
Fase d'avaluació
Fase de qualificació de les avaluacions
Tancament
Instruccions per a la tramesa

Fes una foto (i apuntat el dia) dels preus dels carburants en tres dies diferents, però de la mateixa benzinera, on :

  1. Surtis tu a la foto.
  2. Es vegi el preu de cada tipus de carburant.

Busca el consum per quilòmetre de l'automòbil de 3 familiars o amics i, de cadascun:

  • Digues marca, model i any de fabricació.
  • Busca el consum per 100 quilòmetres que té, segons el fabricant.
  • Justifica, amb una imatge o link, d'on has tret el consum per 100km.
  • Calcula els litres que consumiria per anar i tornar a Barcelona.
  • Calcula quin cost tindria anar i tornar a Barcelona, agafant el preu més baix de la taula de preus  de carburants.
  • Calcula quin cost tindria anar i tornar a Barcelona, agafant el preu més alt de la taula de preus  de carburants.
  • Calcula el cost que tindria

Busca quant valdria anar i tornar a Barcelona per altres mitjans de transport alternatius com taxi, bla bla car, tren o bus tant si hi va el conductor sol com si va el vehicle pe. Posa aquesta informació en una taula i puja-la utilitzant aquest formulari.

Quines deduccions pos fer de la informació que has extret fins  ara en aquest exercici ? Posa-les en un arxiu de text i puja-les utilitzant aquest formulari.