Tasca 2.1. Resum de la seqüència "2.1. La palanca"

Fase d'avaluació

Línia temporal del taller, amb 5 fasesSkip to current tasks
Fase de configuració
Fase de tramesa
  • Task info Es permeten les trameses fora de termini
Fase d'avaluació
Fase actual
Fase de qualificació de les avaluacions
Tancament
Instruccions per a l'avaluació

Fes una autoavaluació i una coavaluació dels dos companys que el sistema t'assignarà.

Trameses assignades per avaluar