Tasca 1. Esquema de la seqüència "1. Les màquines"

Fase d'avaluació

Línia temporal del taller, amb 5 fasesSkip to current tasks
Fase de configuració
Fase de tramesa
Fase d'avaluació
Fase actual
Fase de qualificació de les avaluacions
Tancament
Instruccions per a l'avaluació

Fes una autoavaluació i una coavaluació utilitzant els apartats de la rúbrica pels Apunts Definitius que es puguin utilitzar.

Trameses assignades per avaluar