Teoria: 3.2B La relació de compressió

La relació de compressió  no té unitats i ens diu quantes vegades més gran és el volum del cilindre respecte a la cambra de compressió.

La forma d'expressar aquesta dada és " xx : 1 "

Per exemple 22 : 1 vol dir que el volum del cilindre és 22 vegades el volum de la cambra de compressió.

La relació de compressió en els motors de benzina, la relació està entre 8 i 11 (8:1 i 11:1) però als motors Dièsel pot arribar als 22:1