Teoria: 3.2A La cilindrada

La cilindrada és una característica dels motor que està relacionada amb els seus cilindres i donen informació sobre la potència i el consum.

Per calcular la cilindrada necessites unes dades prèvies:

El Volum del cilindre (tots els cilindres d'un mateix motor són iguals, però poden ser diferents entre diferents models de motor).

És una dada (en cm3) que el fabricant facilita, però si l'has de calcular és senzill, només cal aplicar la fórmula:

\( Vc = c·\pi·r\)2

on "r" és el seu radi i "c" és la distància que pot recórrer l'èmbol en centímetres.

El volum de la cambra de combustió

És mesura en cm3 i l'ha de donar el fabricant (Vmin).

El Volum màxim d'un cilindre

Aquesta dada fa referència al volum total del cilindre quan, l'èmbol està el màxim d'enretirat.

Aquesta dada es calcula sumant el volum del cilindre i el volum de la cambra de combustió.

Vmàx =Vc+ Vmin

El nombre de cilindres

L'ha de donar el fabricant (nc).

La cilindrada del motor:

La cilindrada es calcula ambla següent fórmula:

Vt = Vmax·nc

i el resultat és en cm3