Introducció: 3.2.: característiques dels motors

Els motors el diferencien per les seves característiques, que determinen com es comportaran.

A l'hora d'escollir un motor hauries de tenir en compte, com a mínim, la cilindrada, la relació de compressió i la potència