Teoria: 3.1.b El motor d'encesa per compressió (de cicle dièsel)

A finals també del segle XIX, un altre enginyer, el també alemany Rudolf Dièsel, va dissenyar un motor de 4T, però aquest sense guspira i en comptes de benzina va utilitzar el gasoil.

El motor Dièsel també funciona a 4T, però en comptes d'utilitzar una guspira per inflamar el gas, l'inflama comprimint-lo.

El seu funcionament és el següent:

1r temps: Admissió

El cilindre s'omple d'aire en comptes de barreja.

2n temps: compressió

L'aire es comprimeix i li puja la temperatura a més de 600ºC

3r temps: explosió

Amb una bomba molt potent s'injecta una mica (per això els motors de  gasoil consumeixen menys) de gasoil polvoritzat.

El gasoil s'inflama i genera una explosió (s'inflama quan el gasoil vaporitzat entra en contacte amb l'aire a pressió i a més de 600ºC)

4t temps: escapament

Igual que el de benzina

Si compares un motor dièsel amb un de benzina, veuràs que els dièsel són més robustos, el seu rendiment és el 40% superior i duren més.

Abans s'utilitzaven només en vehicles  grans com trens, maquinaria agrícola, camions o autocars, però ara també són molt comuns en  automòbils.