Teoria: 3.1.A El motor d'encesa per guspira (cicle Otto)

Aquest motor deu el seu nom a l'enginyer Alemany Nikolaus Otto.

Ell va ser qui va dissenyar un motor de gas molt semblant als de la màquina de vapor (lupal'any 1976).

Aquest motor va ser el precursor del motor de benzina actual.

El motor d'Otto s'alimenta d'una barreja de benzina i aire i funciona en 4 fase (anomenades temps)

1r. temps: Admissió

S'obre la vàlvula d'admissió (el cilindre admet que hi entri el gas)

El cilindre s'omple (de la barreja d'aire amb benzina polvoritzada) (lupael cilindre baixa i, per pressió negativa, succiona el gas)

Es tanca la vàlvula d'admissió.

2n temps: Compressió

L'èmbol torna a pujar comprimint el gas.

3r temps: Explosió

Mitjançant una guspira s'inflama el gas.

L'explosió impulsa fortament l'èmbol cap avall.

4rt temps: escapament

S'obre la vàlvula d'escapament

Amb la inèrcia (de la roda d'inèrcia del cigonyal) que ha agafat a la baixada, l'èmbol torna a pujar.

Els gasos inflamats són obligats a sortir per la vàlvula d'escapament.

Es tanca la vàlvula d'escapament i el motor torna a estar preparat pel 1r temps.