Teoria: 2.1. La turbina de vapor rotativa.

L'ús més habitual de la turbina de vapor rotativa, és el de generar electricitat. S'utilitza en centrals tèrmiques de carbó. gas natural o gasoil i també en centrals nuclears. Alguns vaixell grans  també utilitzen turbines de vapor rotatives per moure le hèlixs.

Funcionament:

  1. S'escalfa l'aigua fins aconseguir vapor a alta pressió.
  2. Es fa passar el vapor per la turbina.
  3. La força del vapor fa girar la turbina.
  4. La turbina fa girar un generador d'electricitat.
  5. Es canalitza el vapor cap al principi del circuit

Pots veure un vídeo on s'explica com funciona una central elèctrica a youtube:

o si no funciona pots veure'l aquí: