Teoria: 1.3. El rendiment energètic

Definició:

L'habitual, és que quan una màquina transforma un tipus d'energia en un altre, tingui pèrdues. El rendiment fa referència a la quantitat d'energia surt en relació a la que entra. S'expressa en percentatge (%).

rendiment energetic

\( \eta = \frac{Eu}{Ee} \)·100            Eu = Ee - Ep

\( \eta \) = rendiment energètic
Eu = Energia útil (Energia de sortida)
Ee = Energia d'entrada
Ep = Energia perduda

El rendiment energètic dels motors tèrmics acostuma a estar entre el 15% i el 40%. La resta d'energia del combustible es perd pel camí. La majoria en forma de  calor.