1.0. Introducció a l'energia i les màquines tèrmiques

L'era de les màquines tèrmiques va començar amb les màquines de vapor de James Watt. Això va ser a la Revolució Industrial.

Abans de les màquines de vapor (que van ser les primeres màquines tèrmiques) el moviment s'aconseguia pels corrents d'aire o aigua (la màquina no servia per desplaçar-se) o dels animals de tir (Si servien per desplaçar-se, però en ser éssers vius tenien certes limitacions i necessitats que limitaven el seu us).

La importància de l'aparició de les màquines tèrmiques ve de ser el primer motor fiable i potent que permetia moure la font d'energia.

Actualment, les màquines tèrmiques, transformen l'energia de la benzina o el gasoil en energia motriu gràcies als motors tèrmics.

Tota la calor que desprèn un motor són pèrdues.

Les màquines tèrmiques, es diuen tèrmiques perquè utilitzen la calor per transformar l'energia acumulada al combustible en moviment.