Teoria 3.1.: Definició

Un mecanisme és un conjunt de peces que transmeten o transformen el moviment.