Teoria 2.3 la politja

 

 

Definició: La politja és una roda que té la vora amb forma de canal per poder-hi passar una corda o una corretja. El seu funcionament és com el de la palanca, on el fulcre és l'eix de la roda i les dues distàncies són iguals i equivalen al radi.

Màquina simple: la politja

Quan aixeques un objecte de terra, tens la gravetat en contra i la força la fas amb els músculs. D'altra banda, si fas servir una politja, t'hi podràs penjar, amb la qual cosa, la gravetat anirà a favor teu i utilitzaràs la teva massa (pes = massa * gravetat) per aixecar el pes. La politja et dona un clar avantatge gràcies a canviar el sentit en el que has de fer la força.

Maquina simple: la politja/palanca

D'altra banda, el suport de la politja haurà d'aguantar una força igual a F + R, de fet, igual que el fulcre de la palanca.


Si combinem una politja mòbil amb una de fixe, tindrem un polispast, i a més a més de tenir l'avantatge del canvi de direcció de la politja, el pes percebut serà la meitat del real.

Màquina simple: polispast


Si poses un polispast amb 2 politges mòbils aconseguiràs dividir el pes entre 4 (F = R / 4) i et pot quedar així:

dos polispast


El que importa és la quantitat de politges mòbils de que disposa el muntatge.

Amb aquesta altra combinació t'estalviaries una politja fixa, però com que tens igualment dues politges mòbils, aconseguiràs el mateix resultat F = R / 4 i quedarà de la següent forma:

Màquina simple: polispast amb dues mobils

El fet és que, pel que fa a la reducció de pes, l'únic que cal tenir en compte és la quantitat de politges mòbils que té el polispast. La formula per a calcular la força a fer és:

F = R / 2n

on F és la Força que tu faràs, R la Resistència que farà l'objecte i n el nombre de politges mòbils.

Darrera modificació: dijous, 10 març 2022, 08:02