Teoria 2.1 La Palanca

 

 

Definició: Una palanca és una barra rígida capaç de girar al voltant d'un punt de suport / fulcre (2) amb l'objectiu d'obtenir algun tipus d'avantatge per a moure un objecte(1)

Maquina simple: palanca


La Llei de la palanca diu que: Per aconseguir l'equilibri, la força aplicada a un extrem(3) multiplicada per la distància fins al fulcre(2) ha de ser igual a la força aplicada a l'altre extrem multiplicada per la distància fins al fulcre(2). A la força que fa el pes que volem aixecar li direm Resistència.

Màquina simple: La palanca

R*dr = F*df

Analitzant la fórmula, veuràs que si estem en equilibri i posem un objecte més pesant (incrementem la R) només tenim tres formes de compensar-ho:
  • Fent més força.
  • Allargant df
  • Reduint dr


Tipus de palanques:

  • Palanca de 1r grau: En mig està el fulcre. Depenent de la proporció entre dr i df tindrem desavantatge o avantatge mecànic.
palanca 1r. Grau

  • Palanca de 2n grau: En mig està el pes oposant Resistència(R). Sempre tindrem avantatge mecànic. df sempre serà més gran que dr.
Maquina simple: Palanca 2n grau


  • Palanca de 3r grau: En mig estàs tu fent Força(F). Sempre tindrem desavantatge mecànic. Les forces estan distribuïdes al contrari que a la palanca de 2n grau.

Maquina simple: Palanca 3r grau

Darrera modificació: dijous, 10 març 2022, 08:02