Teoria 1.4. Evolució de les màquines

Les primeres màquines eren simples rampes (plans inclinats) o troncs per fer palanca i ajudar a desplaçar blocs de pedra.

Pla inclinat

Posteriorment, la utilització de troncs col·locats sota de lloses va donar lloc a la invenció de la roda.

Maquina simple, la roda

El següent pas va ser la invenció de les rodes hidràuliques, les sínies, els batans, martinets, molins, etc. Aquestes màquines eren mogudes per animals o per la força de l'aigua o el vent.

maquina simpledora hidràulica


La revolució industrial amb la invenció de la màquina de vapor i la utilització del carbó com a font d'energia, va marcar un canvi molt important en la utilització i evolució de les màquines.

Màquina de vapor


Des de finals del segle XIX amb el descobriment de l'electricitat i l'ús del petroli com a font d'energia, junt amb la invenció dels motors elèctrics i els motors de combustió interna.


Motor elèctric :

Motor elec. cont. gif


Motor de combustió interna :

mtor combustió interna

L'ús massiu dels motors de combustió interna va fer que aquests haguessin passat a ser gairebé imprescindibles fins que la societat va entendre el problema que suposava tenir tants motors contaminant l'atmosfera i van iniciar un gran canvi social a nivell mundial cap a els motors elèctrics i la producció cap a la generació sostenible d'electricitat.