Teoria 1.3. Parts d'una màquina

Segons la quantitat de peces, les màquines poden ser:

  • Simples, formades per una o poques peces. Per exemple una barra utilitzada com a palanca.
Màquina simple palanca

  • Complexes i sofisticades formades per moltes peces: desenes, centenars o fins i tot milers. Per exemple les màquines de cosir, rellotges, cotxes, avions, etc.
Parts màquina complexa

En general les màquines complexes tenen dues parts:

     • L'Estructura o carcassa: és la part rígida que serveix de suport dels mecanismes i de les forces que actuen a la màquina.
     • Els mecanismes: són les parts mòbils que transmeten moviments o forces que actuen sobre la màquina.