Teoria 1.1. Definicions

Un mecanisme és una o poques peces destinades a:

  • Transmetre forces o moviments
Mecanisme transmissor de moviment

  • Transformar forces o moviments. En aquest cas de moviment circular a moviment linial.
Transformació del moviment


Una màquina és un o més mecanismes amb moviments o funcions coordinades, que transformen un tipus d'energia, en treball útil o en un altre tipus d'energia.

Màquina simple

A nivell pràctic podries definir una màquina com un objecte que t'ajuda a efectuar un treball d'una manera més còmoda, ràpida i descansada.

A nivell teòric, podríem definir una màquina com una cosa que té una energia d'entrada i una energia o treball de sortida.

esquema maquina