Teoria: Disseny d'estructures

A l'hora de dissenyar estructures és important tenir en compte diferents factors per aconseguir que compleixi amb la seva misió i pugui suportar els esforços als que s'hagi s'enfrontar i que ho faci sense ni trencar-se ni deformar-se excessivament.

Les variables més importants són:

Materials

A l'hora de decidir quin material utilitzar s'han de considerar propietats com la resistència mecànica, la lleugeresa, la resistència a l'oxidació o la dlatació, però també d'altres de mercat com el preu o la disponibilitat

Forma

Per a decidir la forma de les peces i la seva distribució s'haurà de tenir en compte l'esforç que hauran de suportar i a l'hora, la forma més aduqüada per a la seva funció.

Per dissenyar una cadira, per exemple, haurem de pensar si,pel que fa a la forma:

 • S'ha de plegar ?
 • S'ha d'apilar ?
 • S'ha de pujar i baixar ? Amb presició o per posicions ?
 • S'ha de desplaçar ? S'han de poder fixar les rodes ?
 • Necessita reposa braços ? S'ha de poder treure ?
 • Necessita recolça esquena ?
 • ...

Cada objecte respon diferent a les forces. Si ens fixem només en la forma, veurem que el triangle és la que millor aguanta les forces.

triangulacio

És per això que moltes vegades s'intenta triangular angles o cantonades

triangulació

Estabilitat

L'estabilitat és la propietat de no bolcar ni caure amb facilitat.

Per millorar l'estabilitat d'una estructura, s'utilitzen diversos sistemes:

 • Fixar l'estructura a terra amb :
  • claus
cargolat ciment

  • Fonaments
lloses

 • Mantenir el centre de gravetat dins la base
Mantenir el centre de gravetat dins la base

 • Augmentar la superficie de la base
base ampla
 • Utilitzar tirants
tirant
 • Abaixar el centre de gravetat
centre de gravetat baix
Darrera modificació: dilluns, 6 desembre 2021, 18:08