Teoria: Tipus d'estructures

Les estructures poden ser:

Naturals

estructura natural

Artificials

estructura artificial


Tipus d'estructures artificials:

Estructures d'armadura:

  • Armadures tramades

  Són les estructures que s'utilitzen als nostres edificis d'avui dia. Estan constituïdes per elements verticals i elements  horitzontals, que poden ser barres de formigó armat (formigó amb varetes d'acer en el seu interior) i/o acer, unides entre si de manera rígida.


Les cases i edificis actuals són tots estructures tramades.

En aquest tipus d'estructures és molt important la construcció de pilars (elements verticals) i bigues (elements horitzontals).

Els pilars solen fer-se de formigó armat i es construeixen en el mateix lloc on es fa l'estructura. Mira com es fa un pilar de formigó armat:


Si vols saber tots els passos per a la construcció d'una estructura tramades et recomanem aquest enllaç: Parts Estructura d'un Habitatge.
  • Armadura triangulada

Estan formades per barres unides entre si en forma de triangle.

torre elèctrica noria

pont triangulat

  • Armadura penjant

Són estructures on s'utilitzen cables dels quals pengen part de l'estructura. Els cables es diuen tirants i solen tendir a estirar-se. Els tirants porten en els seus extrems uns tensors per tibar el cable o afluixar-lo a l'hora de col·locar-ho.

pont


Estructures laminars o carcassa

Estan formades per làmines i la seva funció és protegir el que hi ha a dintre. Un exemple són la carrosseria dels cotxes, les carcasses dels televisors i dels mòbils o les ampolles, papereres o bolis, etc.

estructures laminars  de carcassa ampolla de vidre. Estructura laminar

Estructures massives

Són estructures en les quals predomina una gran concentració de material. Es construeixen acumulant material, sense deixar espais buits. Es caracteritzen pel fet de ser estables i molt pesants. Alguns exemples són les piràmides, muralles, temples i preses.


Altres tipus d'estructures

  • Estructures de voltes

En les estructures de voltes, predominen els arcs, les voltes o les cúpules amb elements de subjecció i suport.  Els arcs permeten augmentar els buits en l'estructura i les voltes són arcs un a continuació de l'altre. La cúpula és un arc de forma semiesfèrica. Es va utilitzar molt en esglésies, catedrals i ponts.


  • Estructures geodédiques

Les estructures geodèsiques son esfèriques i es fan amb triangles

estructura geodèsica  cupula geodèsica de vidre

Aquí tens una explicació de com es crea una cúpula geodèsica.
  • Pneumàtiques

esstructura pneumàtica

  • Adintelades

Son les estructures que utilitzen dintells per a cobrir la zona situada entre els punts de suport del propi dintell.

Estructura adintelada

Darrera modificació: dilluns, 6 desembre 2021, 18:06