Teoria: Elements de les estructures

Fonaments

Els fonaments són una gran massa ( actualment de formigó) unida a l'estructura per donar-li estabilitat.

Hi ha diferents tipus de fonaments. Els principals a conèixer són:
   • Sabates
Una sabata és tipus de fonament específic per a pilars.

sabata per a pilar

N'hi ha de diferents tipus:

tipus de sabates per a pilaras

   • Llosa
És una placa de formigó armat recolçat directament sobre el terreny
fonaments

   • Estaques
Són columnes de formigó armat que en comptes d'anar del terra cap a munt van de la linea del terra cap a vall.
estaques

   • Fonaments perimetrals
Són com una llosa però sense formigó al centre. Estan pensats per aguantar el pes de les parets mestres.
fonament perimetral

Elements verticals

Són els elements que estan en vertical. La seva funció és la de suportar els esforços de compressió i en alguns casos esforços de flexió lateral.

Els més utilitzats són:

 • Columnes:

Elements verticals de secció circular, actualment construides amb formigó armat que suporten molt d'esforç de compresió

partenon

 • Pilars:

Elements verticals de secció polièdrica, actualment construits amb formigó armat que suporten molt d'esforç de compresió

pilars

 • Parets (exteriors, mitjaneres, envans)

Una pared mestre és aquella que ha estat pensada per aguantar pes estructural, tant si és exterior com interior (mitgera). Les parets pensades per a separar espaissón envans.

Tipus de parets

 • Contraforts
Un contrafort és un pilar, sortint, que fa cos amb un mur i li serveix de reforç

Catedral de Tortossa

Elements horitzontals

Són els elements que estan en posició horitzontal.

Majoritàriament son les peces que suporten la flexió que provoquen les càrregues. En alguns casos també suporten esforços de cisallament.

Els més utilitzats són:

 • Bigues

Són elements horitzontals en forma de barres llargades encarregades de suportar el pes del pis de sobre o la teulada. L'esforç que fan és de fexió i de vegades de cissallament

Bigues

 • Revoltons

Són maons de gran superficie que es coloquen entre les bigues junt amb un entramat de ferro i tot es cobreix amb formigó.

revoltons

Tirants

Són cables o barres per augmentar la resistència o l'estabilitat de l'estructura. Normalment sónd'acer i l'esforç que fan és de tracció.

Els ponts penjants en tenen. Igual que alguns rètols o antenes que podrien flexionar-se massa per alçada o per acció de factors metereológics.

tirants

Els tirants tenen tensors a les puntes per poder ajustar la tensió.

tensors

Arcs, voltes i cúpules

Són elements amb forma corba que desvien la càrrega cap a les columnes o pilars

Arcs:

arcs

Voltes:

voltes

Cúpules:

cupula

Diferències entre arc, volta i cúpula

Diferencies entre arc, cúpula i volta

Perfils

Elements metàl·lics amb perfil laminar de poc pes i que suporten molt d'esforç. S'utilitzen especialment per a construir estructures de grans dimensions. Els perfils s'utilitzen per a fer tant de bigues com de pilars.

Estructura de perfils


Els perfils poden ser tant de secció oberta com de secció tancada.

perfils de seccio oberta o tancada

Tot i que els perfils d'acer son els més utilitzats, l'alumini i altres aleacions estan guanyant terreny.

Les estructures més petites acostumen a ser construïdes amb tubs estructurals de diferents tipus.

tubs


Darrera modificació: dilluns, 6 desembre 2021, 18:04