Teoria: Propietat: plasticitat

La plasticitat és la propietat d'adquirir noves formes de manera permanent sense trencar-se.

Un material plàstic té la propietat de la plasticitat.

Un material de plàstic està fet de plàstic. El plàstic és un material, no una propietat.

Alguns materials plàstics són la plastilina i el fang.

plasticitatExisteixen diferents tipus de plasticitat:

La ductilitat és la capacitat de deformar-se permanentment i sense trencar-se en forma de fil.

Els fils conductors són de coure perque el coure és un material molt ductil

ductilitat. Fil de coure


La mal·leabilitat és la propietat de transformar-se, de forma permanent i sense trencar-se, en una làmina molt fina.

L'alumini, l'estany, l'or, la plata, l'acer i també el coure, són materials molt mal·leables

mal·leabilitat

Darrera modificació: dilluns, 6 desembre 2021, 17:57