Teoria: Propietats: tenacitat i fragilitat

La tenacitat i la fragilitat són conceptes contraris.

La tenacitat és la capacitat de rebre un xoc sense trencar-se.

Els adoquins son molt tenaços:

tenacitat física


La fragilitat és la capacitat de trencar-se molt fàcilment en rebre cops.

Les pantalles de móvils acostumen a ser fràgils:

fragilitat mecànica

Darrera modificació: dilluns, 6 de desembre 2021, 17:55