Teoria: Propietat: resistència

La resistència és la capacitat d'un material a suportar els diferents esforços sense deformar-se excesivaent.

També pot ser que un material sigui molt resistent a un tipus d'esforç i molt poc a un altre. Per exemple, un fideo cru és molt resistent a la tracció, però molt poc resistent a la flexió.

Si un material suporta bé, per exemple, l'esforç a la tracció, podrem dir que és resistent a la tracció.

Als materials que suporten bé tots els esforços s'els anomena de forma genèrica "resistens". Un exemple n'és l'acer.


Darrera modificació: dilluns, 6 desembre 2021, 17:54