Teoria: L'esforç de torsió

Definició: Un objecte farà un esforç de torsió quan se li apliquin dues o més forces en sentits oposats i que tendeixen a girar o retorçar l'objecte.

esforç de torsió

Darrera modificació: dilluns, 6 desembre 2021, 17:49