Teoria: L'esforç de compresió

Definició: L'esforç de compressió es produeix quan s'apliquen, a un objecte, dues o més forces de sentit contrari (oposades)  que tendeixen a escurçar-lo, aixafar-lo o doblegar-lo.

Un exemple d'un objecte fent esforç de compressió podria ser aquest:

Efecte de compressió


Un exemple d'un objecte fent esforç de compressió amb aixafament podria ser aquest:

esforç decompressió amb aixafament

Definició: El vinclament és la deformació que poden sofrir els cossos sotmesos a compressió quan són llargs i prims.

Un exemple d'un objecte fent esforç de compressió amb vinclament podria ser aquest:

esfrç de compressió amb vinclament

Darrera modificació: dilluns, 6 desembre 2021, 17:48