Teoria: L'esforç de tracció

Definició: L'esforç de tracció es produeix quan s'apliquen, a un objecte, dues forces de sentit contrari (oposades)  que tendeixen a estirar-lo.

Tracció

Darrera modificació: dilluns, 6 de desembre 2021, 17:48