Teoria: Definició d'esforç

L'eforç, és la força que fa un objecte per evitar que es modifiqui la seva forma o es trenqui.

Un objecte resistirà millor l'esforç en funció de:

  • el material amb el que està construït
  • les seves dimensions
  • i la seva forma

Depenent del sentit i la direcció de les forces que se li apliquin, l'esforç que suportarà serà de:

  • Tracció (s'estirarà)
  • Compresió (s'axafarà)
  • Compresió amb vinclament (es doblegarà)
  • Flexió (es doblegarà)
  • Torsió (es retorçarà)
  • Cisallament (es 'tallarà')


Darrera modificació: dilluns, 6 desembre 2021, 17:48