Teoria: Com representem una força

Una força la represemtem mitjançant un vector Vector amb módul i direcció

Un vector es caracteritza per:

  1. el seu mòdul, que és la longitud del segment. Aquestos dos vectors, són diferents per que tenen mòduls diferents: Vector amb mig módul, sentit i direccióVector amb módul i direcció
  2. el seu sentit, que és un dels dos sentits possibles sobre la recta que passa per ell. Aquestos dos vectors, són diferents per que tenen sentits diferents: Vector amb mig módul, sentit i direcció vector amb módul, direcció i sentit esq
  3. la seva direcció, que ve donada per la recta que passa per ell o qualsevol recta paral·lela. Aquestos dos vectors, són diferents per que tenen direccións (i sentits) diferents: Vector amb mig módul, sentit i direccióVector diagonal

Es podria dir que la direcció la indica la inclinació i el sentit l'indica la punta de la fletxa.


Aquí tenim l'exemple de dos vectors amb la mateixa direcció però doble sentit:

Dos vectors. Una direcció, dos sentits

Darrera modificació: dilluns, 6 desembre 2021, 17:47