Teoria: Definició de força

Una força és una acció capaç de produir una deformació en un cos o modificar-ne l'estat de repòs o moviment.

La força es mesura en Newtons (N)

Tens una fórmula per convertir la massa(Kg) en pes(N) tenint en compte la gravetat (9,8066)

p = m · g


Darrera modificació: dilluns, 6 desembre 2021, 17:45