Objectius

  • Identificar les forces que actuen sobre construccions i objectes senzills, així com el tipus d’esforç que produeixen.


  • Relacionar les propietats mecàniques dels materials i com la forma dels elements afecta als esforços que han de suportar.


  • Descriure i interpretar solucions constructives amb estructures.


  • Fer construccions simples d’estructures i avaluar-ne la resistència a les diferents classes d’esforços.


  • Explicar els avantatges de la simulació digital d’estructures i valorar l’ús d’aquesta eina informàtica.


Darrera modificació: divendres, 19 novembre 2021, 11:09