comparativa híbrits + VideoExposició

Busca els models d'automòbils híbrids que hi ha ara al mercat i fes una taula que es pugui ordenar per comparar potència, motor, consum i emissions de CO2. Amb aquesta informació fes una breu argumentació de quin li recomanaries a la teva família/amics. Puja utilitzant aquest formulari, la taula i el document de text amb la teva argumentació.

Grava la teva argumentació en un vídeo curt i un link a vídeo utilitzant aquest formulari. Pensa que  la visualitzarem a classe.