El cost dels desplaçaments (cal preparació prèvia)

Durant 3 dies, fes una foto (i puja-les utilitzant aquest formulari) del preu dels carburants i fes una taula on es vegi:

  1. La data de la foto.
  2. El nom de la benzinera.
  3. El tipus de carburant.
  4. El preu del carburant.
Busca (i posa la informació en una taula i puja-la  utilitzant aquest formulari.) quin és el consum dels automòbils de 3 familiars o amics i calcula, de cadascun:
      A. El consum de carburant per anar i tornar a Barcelona.
      B. Quin cost tindria anar i tornar a Barcelona, agafant el preu més baix de la taula de preus  de carburants, suposant que hi va només el conductor.
      C. Quin cost tindria anar i tornar a Barcelona, agafant el preu més baix de la taula de preus  de carburants, suposant que el vehicle va ple.

Busca quant valdria anar i tornar a Barcelona per altres mitjans de transport alternatius com taxi, bla bla car, tren o bus tant si hi va el conductor sol com si va el vehicle pe. Posa aquesta informació en una taula i puja-la utilitzant aquest formulari.

Quines deduccions pos fer de la informació que has extret fins  ara en aquest exercici ? Posa-les en un arxiu de text i puja-les utilitzant aquest formulari.