Exercici pràctic de diseny d'estructures 1

Construeix una estructura, amb el mínim de material, capaç de suportar el pes d'un alumne.

Recorda que una estructura ha de ser:

  • Resistent
  • Rigida
  • Estable

El material el subministrarà el professor i seran folis de paper ja utilitzats. La quantitat de material utilitzat serà el mínim possible.

La forma L'hauràs de pensar molt bé per aconseguir la màxima_resistència amb el mínim pes.

L'estructura no serà de tipus massiva.

En acabar la construcció i abans de probar-la, fes una foto de l'estructura.

Per probar-la posa una fusta a sobre i que hi pugi l'alumnes poc a poc.

Si l'estructura no suporta el pes, fes-li una altra foto.


I N F O R M E


Presenta un informe amb els següents apartats:

Justificació(de les dessicions que has pres respecte a l'estructura: forma, etc.)

Llista i quantitat de material utilitzat

Foto/s

Perquè ha fallat ? (si es que ha fallat)

Propostes de millora.

Proposta d'una nova estructura per aixecar, 1 pam d'alçada, el pes d'un estudiant.

L'informe s'ha de pujar utilitzant el formulari disponible a aquesta pantalla.